Opis podprogramu 2016

PODPROGRAM 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Nowych Bielicach [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa zachodniopomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.Od 01.01.2017 pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje:

 • makaron jajeczny 5 kg
 • ryz biały 5 kg
 • herbatniki 2 kg
 • mleko UHT 9 l
 • groszek z marchewką 3,20 kg
 • fasola biała 3,20 kg
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg
 • powidła śliwkowe 1,20 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg
 • filet z makreli w oleju 1,36 kg
 • szynka drobiowa 2,70 kg
 • cukier biały 4 kg
 • olej rzepakowy 4 l
 • ser żółty 2,40 kg
 • szynka wieprzowa 0,30 kg
 • pasztet wieprzowy 0,16 kg

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do Banku Żywności w Nowych Bielicach, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie.

SIEĆ ORGANIZACJI PARTNERSKICH REGIONALNYCH:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 
72-221 Osina 62

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Zachodniopomorski  Filia w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Kochanowskiego 24

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
73-240 Bierzwnik ul. Krajowej Rady Narodowej 16

4. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”
76-037 Będzino 21

5. Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej
76-142 Malechowo 22B

6. Stowarzyszenie „PRO BONO”
78-400 Szczecinek ul. Sikorskiego 1

7. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 21/3

8. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „Betel” 
71-044 Szczecin ul. Brodnicka 13

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
78-331 Rąbino

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
73-108 Kobylanka ul. Szkolna 12

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa
Warszkowo 97a 76-100 Sławno

12. Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie”
76-150 Darłowo ul. o.D.Tynieckiego 2

13. Powiatowe Stowarzyszenie Idziemy Razem
72-300 Gryfice ul. Irysowa 10

14. Ośrodek Pomocy Społecznej
74-505 Mieszkowice ul. Chopina 1

15. Szczecinecka Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych 
78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16

16. Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej 
73-155 Węgorzyno ul. Jagiellońska 8/3

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
76-113 Postomino

18. Ośrodek Pomocy Społecznej
74-204 Kozielice 73

19. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
72-400 Kamień Pomorski ul. Kościuszki 3

20. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
78-320 Połczyn Zdrój ul. Koszalińska 8A

21. Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”
76-010 Polanów ul. Dworcowa 12a

22. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych KADAM
73-140 Ińsko ul. Przybrzeżna 1

23. Ośrodek Pomocy Społecznej 
72-130 Maszewo Pl. Wolności 2

24. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek
Szczecin ul. Hryniewieckiego 9

25. Ośrodek Pomocy Społecznej
72-110 Przybiernów ul.Cisowa 3

26. Ośrodek Pomocy Społecznej
72-112 Stepnica ul. T. Kościuszki 4

27. Fundacja SUN
Żeleźno 1A, 78-200 Białogard

28. Fundacja GREEN EUROPE 
78-200 Białogard Pl. Wolności 5

29. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
78-500 Drawsko Pomorskie ul. Piłsudskiego 12

30. Ośrodek Pomocy Społecznej
Boleszkowice

31. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku
Radowo Wielkie 11, 72-314 Radowo Małe

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Poniżej zamieszczamy link na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

Wytyczne Podprogramu 2016 – do pobrania