2015 – efekty

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2015

Pomoc z Banku Żywności w Nowych Bielicach trafiła do 48 277 osób, wydając przy tym 2 465,889 ton żywności, odbyło się 188 warsztatów w tym 94 warsztaty z nie marnowania jedzenia i wartości odżywczych oraz 94 warsztaty kulinarne, w których uczestniczyło 3350 osób. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!