Działalność

Województwo zachodniopomorskie jest regionem o bardzo dużym bezrobociu. To tu jest ogromna liczba wsi „popegeerowskich”, gdzie brak pracy, a co za tym idzie brak żródeł dochodów jest podstawowym problemem dużej liczby ludności. Brak środków do życia mieszkańców, ograniczone fundusze samorządów wyzwoliły inicjatywy społeczne, których efektem było m.in. powstanie banku żywności .

Celem powstania banku było :
– zapobieganie marnowaniu żywności,
– nieodpłatne pozyskiwanie żywności oraz nieodpłatne jej przekazywanie
– zmniejszania obszarów niedożywienia poprzez przekazywanie żywności
potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych
– inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród potrzebujących
– edukacja – uwrażliwienie młodego pokolenia na problemy innych ludzi, udział młodzieży w zbiórkach żywności

W sposób zorganizowany bezpłatnie pozyskujemy żywność, gromadzimy a następnie bezpłatnie ją przekazujemy organizacjom . Koszty związane z tą działalnością pokrywane są ze składek, dotacji a także darowizn. Od 17 lutego 2005 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego – 1% podatku możesz przekazać właśnie naszemu stowarzyszeniu na konto Bank Millennium 95 1160 2202 0000 0000 5652 6717.
Pozyskaną żywność przekazujemy organizacjom pozarządowym i rzadowym zajmującym się dożywianiem osób będących w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, bezdomnym.
Zapobiegamy również marnowaniu żywności niehandlowej tj. posiadającej termin ważności, ale w uszkodzonych opakowaniach , bez etykiet lub tuż przed końcem terminu przydatności do spożycia.