2014 – efekty

Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Pilotażowy 2014

W programie pilotażowym Bank Żywności w Nowych Bielicach od 1 grudnia 2014 do 16.02.2015 przekazał 443,1834 ton artykułów spożywczych 27 774 osobom potrzebującym za pośrednictwem 21 organizacji pozarządowych i samorządowych.