Opis podprogramu 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;
   20. miód wielokwiatowy 0,4 l
   21. kabanos wieprzowy 0,36 kg
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Załączniki:

program operacyjny pomoc zywnosciowa 2014-2020-popz

Lista OPL z dnia 03.10.2017

Lista organizacji POPŻ Podprogram 2017

LpNazwa organizacjiAdresTelefon
1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów72-400 Kamień Pomorski ul. T. Kościuszki 491 382 12 15
2.Ośrodek Pomocy Społecznej72-221 Osina 6291 391 18 12
3.Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”76-037 Będzino 21694 462 596
4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej76-142 Malechowo 22A94 314 05 71
5.Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „Betel”71-044 Szczecin
ul. Brodnicka 13
91 483 11 74
6.Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Zachodniopomorski
Filia w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Kochanowskiego 24
690 180 229
7.Ośrodek Pomocy Społecznej72-112 Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
91 418 85 21
8.Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej73-155 Węgorzyno
ul. Jagiellońska 8/3
9.Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz76-039 Biesiekierz 121/3
10.Ośrodek Pomocy Społecznej72-130 Maszewo Plac Wolności 291 418 74 24
11.Ośrodek Pomocy Społecznej74-505 Mieszkowice
ul. Chopina 1
91 466 69 34
12.Stowarzyszenie Jeden za Wszystkich Wszyscy za Jednego73-115 Dolice
ul. Wiejska 4
91 391 01 73
13.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej78-320 Połczyn Zdrój ul.Koszalinska 8A94 366 20 69
14.Szczecinecka Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnychSzczecinek ul. 28 lutego606 956 171
15.Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”76-150 Darłowo
ul. O.Tynieckiego 2
94 314 16 50
16.Fundacja GREEN EUROPE78-200 Białogard
Plac Wolności 5
943110131
17.Stowarzyszenie PRO-BONO78-400 Szczecinek
ul. Sikorskiego 1
94 372 73 37
18.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej76-113 Postomino 3059 846 44 61
19.Fundacja SUNŻeleźno, 78-200 Białogard
20.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Kadam73-140 Ińsko
ul. Przybrzeżna 1
21.Powiatowe Stowarzyszenie Idziemy Razem72-300 Gryfice
ul. Irysowa 10
22.Ośrodek Pomocy Społecznej74-204 Kozielice 7391 561 11 39
23.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej73-108 Kobylanka
ul. Szkolna 12
91 578 85 38
24.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orle i Okolic Żyj Lepiej” Orle 22/2 72-314 Radowo Małe
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orle i Okolic Żyj Lepiej” Orle 22/2 72-314 Radowo Małe
609 336 736
25.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
78-331 Rąbino 29A
94 365 20 82
26.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”

76-010 Polanów ul. Dworcowa 12a

94 341 94 59
27.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

78-520 Złocieniec Plac 650 Lecia 1

94 367 12 48
28

Ośrodek Pomocy Społecznej

72-110 Przybiernów ul. Cisowa 3

91 418 64 54
29.

Ośrodek Pomocy Społecznej

74-407 Boleszkowice ul. Słoneczna 24
95 760 62 31
30.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
78-500 Drawsko Pom. ul. Piłsudskiego 12
94 363 24 19
31.Łączy Nas Dobra 72-210 Dobra ul. Wojska Polskiego 6a/9
32.Wspieranie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”73-155 Węgorzyno, Sielsko 4179 6 329 140

aktualizacja na dzień 31.03.2018