Współpraca

Współpracujemy ze  140 organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i  rządowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wspieramy PCK, PKPS, TPD, Caritas, Monar, Hospicjum, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Parafie, Ogniska   TPD, organizacje sołeckie, stowarzyszenia, schroniska i jadłodajnie dla bezdomnych, domy samotnej matki.

Nasi sponsorzy: