O nas

Członek  Federacji  Polskich  Banków  Żywności

Organizacja Pożytku Publicznego

OPP_logo

Stowarzyszenie odznaczone:

Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego

Medalem za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego

Stowarzyszenie „Bank Żywności” w Nowych Bielicach jest organizacją pozarządową typu „non profit”, której głównym celem jest pozyskiwanie żywności, zapobieganie jej marnowaniu oraz zmniejszaniu  obszarów niedożywienia.Stowarzyszenie rozpoczęło działalność  10 stycznia 2000 r. W dniu 13.12.2001 roku Stowarzyszenie „Bank Żywności” przyjęte zostało do Federacji Polskich Banków Żywności.

Historia

Pierwsze banki żywności powstały w 1967 r. w Stanach Zjednoczonych , ich twórcą był John van Hangel. Wprowadził w życie ideę  racjonalnego wykorzystania żywności, przekazywania jej nadwyżek ludziom będącym w trudnym położeniu. W ciągu 30 lat powstało w Ameryce 190 banków żywności. Na początku lat 80 idea banków zagościła we Francji. W ciągu roku powstało kilkadziesiąt banków, do dnia dzisiejszego pracuje ponad 80 organizacji. Również w innych państwach Europy powstały banki żywności (aktualnie ok. 130). Z czasem powołano Europejską Federację Banków Żywności.
Idea banków żywności w Polsce pojawiła się w 1993 r. dzięki inicjatywie Jacka Kuronia powstał pierwszy Bank Żywności  w Warszawie. W 1997 powstała Federacja Polskich Banków Żywności.