Kontakt

Stowarzyszenie „Bank Żywności” w Nowych Bielicach

Członek  Federacji  Polskich  Banków  Żywności
Organizacja Pożytku Publicznego – KRS NR 0000002664

Maria JÓZEFOWSKA-JURGA – Prezes Zarządu
Emilia WĘGRZYNEK – Dyrektor

Biuro Banku Żywności
76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice ul. Kwiatowa 39
tel./fax  (094) 316-31-17
tel. kom. 0607 280 920
email: bz.n.bielice@bankizywnosci.pl

Numer konta bankowego : 95 1160 2202 0000 0000 5652 6717
NIP  499-02-84-167