JAK DZIAŁAMY – POMAGAMY

POMAGAMY NA WIELE SPOSOBÓW:

 Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności

Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności

 Zmniejszenie obszarów niedożywania i głodu

Zmniejszenie obszarów niedożywania i głodu

 Wyrównywanie szans dla osób w trudnych sytuacjach

Wyrównywanie szans dla osób w trudnych sytuacjach

 Aktywizacja potrzebujących ludzi

Aktywizacja potrzebujących ludzi

 Promowanie zdrowego stylu życia

Promowanie zdrowego stylu życia

 Promocja i organizacja wolontariatu

Promocja i organizacja wolontariatu

 Doraźna pomoc ekonomiczna i rzeczowa

Doraźna pomoc ekonomiczna i rzeczowa

 Działalność szkoleniowa i wydawnicza

Działalność szkoleniowa 

Istnieją trzy główne źródła pozysku żywności: darowizny, zbiórki żywności oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ).

JAK TO DZIAŁA?

Ikona fabrykiIkona rolnik

Producenci, sieci handlowe, sprzedawcy
i rolnicy przekazują żywność…

Ikona bank zywności

…do Banków Żywności, które
tę żywność dystrybuują do…

Ikona osoba starszaIkona osoba niepełnosprawnaIkona matka z dzieckiem

…Organizacji Społecznych. Organizacje te
przekazują żywność potrzebującym