2005 – PEAD

„ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (franc Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis – PEAD), którego   podstawą jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr3730/87 zezwalające  na „bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzące z  rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu     Wspólnoty”.

W   Programie   PEAD   2003/2004    rozdysponowaliśmy   474690 kg     żywności na  wartość 5080054 zł. Od lutego 2005 r. prowadzimy kolejny program PEAD 2004/2005 w którym  planujemy przekazać 2396,86 ton żywności.